Náš cieľ

Zabezpečíme pre Vás:
·  Ohlásenie drobnej stavby
·  Projektovú dokumentáciu
   pre stavebné povolenie
·  Vizualizáciu stavby
·  Statické posúdenie
·  Tepelno-technický posudok a audit
·  Žiadosť o stavebné povolenie
Copyright © 2012 Zeldom
Created by I.R.Z.
·  Projektovú dokumentáciu pre
   realizáciu stavby
·  Stavebný dozor
·  Dodávateľov prác
·  Dodávky materiálov
·  Autorský a technický dozor
·  Doklady ku kolaudácii
Stavba podľa Vašich predstáv
·  Zabezpečíme realizáciu Vášho projektu od stavebného povolenia až po kolaudáciu,
   vrátane vytýčenia, dozoringu, dodávky tovarov a prác.
Stavba bez starostí
Toto všetko aj jednotlivo za Vás pripravíme
Najlacnejšie bývanie
Zeldom - Najlacnejšie bývanie
Chcem bývať Chcem bývať
Rekonštrukcia Rekonštrukcia
Chcem stavať Chcem stavať