Náš cieľ

Pre realizáciu stavebných prác zabezpečíme inžiniersku činnosť, t.j.:
· vypracovanie projektovej dokumentácie,
· zabezpečenie stavebného konania - stavebné povolenie,
· vytýčenie stavby,
· zabezpečenie stavebného dohľadu,
· zmenu projektovej dokumentácie pred dokončením stavby,
· skompletizujeme dokumentáciu ku kolaudácii.

Copyright © 2012 Zeldom
Created by I.R.Z.
Najlacnejšie bývanie
späť
Zeldom - Najlacnejšie bývanie
Chcem bývať Chcem bývať
Rekonštrukcia Rekonštrukcia
Chcem stavať Chcem stavať