Náš cieľ

Mobil:
+421 907622122
E-mail:
zeldom@zeldom.sk
QR Code
QR Code:
Vcard
Stiahni si vizitku:
vCard
Facebook
Copyright © 2012 Zeldom
Created by I.R.Z.
Najlacnejšie bývanie
Zeldom - Najlacnejšie bývanie
Chcem bývať Chcem bývať
Rekonštrukcia Rekonštrukcia
Chcem stavať Chcem stavať
IrzGeoVirtual
Fakturačná adresa:
Ing. Slavomír Zelizňák Zeldom
Čečehov 99, 072 11 Čečehov
Bankové spojenie:
TATRA BANKA
č. účtu: 2927870342/1100
IČO:
46 546 910