Náš cieľ

Poradíme Vám keď:
· chcete stavať, rekonštruovať, alebo potrebujete vymeniť okná, podlahu prípadne
  inú časť domu, bytu a neviete sa zorientovať v množstve a cenách ponúkaných
  tovarov a prác na trhu,
· neviete aké povolenie potrebujete pre Vami zamýšľanú stavebnú činnosť a chcete
  sa vyhnúť neskorším komplikáciám,
· chcete zrealizovať stavebné úpravy, čo potrebujete v zmysle platnej legislatívy,
  pomôžeme s dokumentáciou pre realizáciu, vyberieme Vám najvhodnejšiu firmu a
  dohliadneme, aby práca bola zrealizovaná podľa dohodnutých požiadaviek a hlavne
  v dohodnutej cene.
Copyright © 2012 Zeldom
Created by I.R.Z.
Najlacnejšie bývanie
späť
Zeldom - Najlacnejšie bývanie
Chcem bývať Chcem bývať
Rekonštrukcia Rekonštrukcia
Chcem stavať Chcem stavať