Náš cieľ

Copyright © 2012 Zeldom
Created by I.R.Z.
Návrh
·  Po konzultácii s Vami pripravíme návrh riešenia rekonštrukcie a jej vizualizáciu, aby ste
   si vedeli predstaviť ako bude po realizácii vyzerať Váš návrh.


Príprava
·  Pripravíme Vám dokumentáciu k realizácii rekonštrukcie, zabezpečíme stavebné
   povolenie, príp. ohlásenie drobnej stavby v zmysle platnej legislatívy a vypracujeme
   rozpočet, aby  ste mali prehľad koľko Vás realizácia bude stáť.


Realizácia
·  Zabezpečíme Vám dodávateľov prác a materiálov, stavebný dozor a kontrolu postupu
   prác ako aj kontrolu nákladov a kvality.
Odovzdanie
·  Pripravíme dokumentáciu ku kolaudácii a odovzdaniu prác.
Najlacnejšie bývanie
Zeldom - Najlacnejšie bývanie
Chcem bývať Chcem bývať
Rekonštrukcia Rekonštrukcia
Chcem stavať Chcem stavať